Conceptul de capitalizare a resursei umane reprezinta un proces de investitie in aceasta resursa, in ideea educarii si formarii angajatilor cu scopul de a le valorifica la maximum potentialul si de a aduce plus-valoare organizatiei. Capitalul uman consta in acele abilitati ale indivizilor, care sunt caracteristice acestora si raman aceleasi in orice mediu social, putand fi valorificate pe piata muncii in schimbul unor resurse economice de orice tip.

Practic, capitalul uman este format din capital educational (abilitati dobandite de indivizi in procesul de instruire scolara, dar si in afara acestuia) si capital biologic (abilitati fizice ale indivizilor, sintetizate cel mai adesea prin starea de sanatate.). Capitalul uman s-a dezvoltat ca si concept in economie, unde este privit in special ca si “estimare a abilitatii unei persoane de a produce venituri prin munca” (Di Bartolo, 1999).

Serviciile de administrare de personal oferite de JASILL sunt urmatoarele:

[icon name=icon-caret-right]Elaborarea procedurilor si politicilor interne in domeniul resurselor umane;

[icon name=icon-caret-right]Elaborarea Regulamentului de Ordine Interioara;
[icon name=icon-caret-right]Elaborarea / modificarea Contractelor Colective de munca;
[icon name=icon-caret-right]Intocmirea dosarelor de personal ale angajatilor;
[icon name=icon-caret-right]Intocmirea / modificarea Contractelor Individuale de Munca;
[icon name=icon-caret-right]Suport in configurarea fiselor de post;
[icon name=icon-caret-right]Asigurarea relatiei permanente cu Inspectoratul Teritorial de Munca;
[icon name=icon-caret-right]Intocmirea si transmiterea Registrului General de Evidenta a Salariatilor;
[icon name=icon-caret-right]Operarea inregistrarilor in carnetele de munca ale angajatilor, prin intermediul unui inspector resurse umane autorizat.
[icon name=icon-caret-right]Recrutarea, selectia si evaluarea personalului;

Informarea permanenta cu noutatile legislative care privesc atat taxele si contributiile aferente salariilor, cat si legislatia muncii, corectitudinea garantata a calcului salarial, respectarea cu strictete a termenelor de declarare a contributiilor sociale si a taxelor de salarii, realizarea de analize relevante manageriale la nivel de centru de cost/centru de profit – reprezinta motive clare pentru ca orice firma sa doreasca externalizarea serviciului de salarizare.

Serviciile de salarizare oferite de JASILL sunt urmatoarele:

[icon name=icon-caret-right]Calculul salariilor si intocmirea statelor de salarii;
[icon name=icon-caret-right]Intocmirea si depunerea declaratiilor privind contributiile sociale;
[icon name=icon-caret-right]Completarea OP-urilor pentru datoriile salariale;
[icon name=icon-caret-right]Intocmirea si depunerea fiselor fiscale ale angajatilor;
[icon name=icon-caret-right]Analize/prognoze in legatura cu remunerarea personalului;
[icon name=icon-caret-right]Consultanta privind fiscalitatea si contributiile sociale;
[icon name=icon-caret-right]Furnizarea de informari legislative in domeniul salarizarii;
[icon name=icon-caret-right]Asistenta in implementarea modificarilor legislative in domeniul salarizarii;
[icon name=icon-caret-right]Asistenta la controale ale statului pe probleme de salarizare desfasurate la sediul clientului sau la sediul nostru;
[icon name=icon-caret-right]Intocmirea situatiilor centralizatoare solicitate de organele de control;
[icon name=icon-caret-right]Asistenta si pregatirea situatiilor centralizatoare solicitate de auditorul financiar;